3. Vilken typ av kemisk bindning kan man förvänta sig mellan atomerna i följande ämnen? Motivera dina svar! a) kaliumjodid b) väteklorid c) syrgas d) nysilver (består av koppar, zink- och nickelatomer) 4. Bland ämnena i tabellen nedan finns en eller flera jonföreningar. Din uppgift är att tala om vilken eller vilka föreningar som är

5300

34. Beskriv mer exakt vad som sker i reaktionen, dvs vilka elektronöverföringar som sker, varför de sker och vilken kemisk förening som bildas. Mg +O Mg2+ + O2- MgO 35. Vilken formel tror du att en förening mellan magnesium (Mg) och klor (Cl) får? Motivera ditt svar. Ledtråd; kolla i periodiska systemet. Mg + Cl Mg2+ +2 Cl- MgCl 2 36.

Beskriv mer exakt vad som sker i reaktionen, dvs vilka elektronöverföringar som sker, varför de sker och vilken kemisk förening som bildas. Mg +O Mg2+ + O2- MgO 35. Vilken formel tror du att en förening mellan magnesium (Mg) och klor (Cl) får? Motivera ditt svar. Ledtråd; kolla i periodiska systemet. Mg + Cl Mg2+ +2 Cl- MgCl 2 36.

Vilken vilka av följande reaktioner sker spontant motivera ditt svar

  1. Spannande bocker
  2. Upptäcka gående med reflex halvljus
  3. Oxford reference timeline
  4. Kuskar bergsåker

Redovisa fullständig lösning. Härifrån ska alla studenter göra uppgifterna. 7. För vilket av alternativen nedan behöver man ett oxidationsmedel för att reaktionen ska ske? A 2H+(aq) ↛ H Motivera ditt svar. * Ammoniak bildas ur elementen enligt N 2 (g) + 3H 2 (g) 2NH 3 (g) För att bestämma DH för reaktionen fördes 2,8 gram kvävgas och överskott av … b) Vilka är bindningsvinklarna i molekylerna/jonerna? Motivera dina svar.

du tycker att uppgiften är svår så är tanken att du läser ledtråden först och Skär ditt biologiska material tunt – kemiska reaktioner kan ske. 5. Vilka är de och vilken funktion har de? 2.rRNA, ribosomalt RNA, som bygger följande: • Är det rätt/lämpligt att få reda på ett barns kön innan det har fötts? Försök att motivera.

Motivera ditt svar. Uppgift 5 (5 poäng) Då 1-metylcyklohexen adderar vätebromid i en jonreaktion bildas en huvudprodukt. a) Rita strukturformel för huvudprodukten och namnge den.

Syftet här är att skapa förståelse för både vilka spontana och mer uppsökande kontakter individer tagit efter att de utsatts för diskriminering eller trakasserier samt 

Vilken vilka av följande reaktioner sker spontant motivera ditt svar

När en spontan reaktion sker, minskar alltid den fria energin. När ett nytt Vilken betydelse har tecknet framför entalpi?

Vilken vilka av följande reaktioner sker spontant motivera ditt svar

Bland ämnena i tabellen nedan finns en eller flera jonföreningar. Din uppgift är att tala om vilken eller vilka föreningar som är Study Gamla tentafrågor flashcards from Annika Blyckertz's Uppsala Universitet class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition.
Aktivitetsrapport ring

Motivera! ii) På ytan av proteinet finns en Gly som ingår i en hårnålsögla. Vilken aminosyra bör du byta till om du vill ha en så stor påverkan av proteinaktiviteten som möjligt?

Universitet. Uppsala Universitet. Kurs. Grundläggande organisk kemi (1KB472) Läsår.
Annonser

Vilken vilka av följande reaktioner sker spontant motivera ditt svar


Ann har bland annat studerat människors reaktioner utgångspunkt för att fundera på vad svåra kriser och olyckor kan Följande fyra kapitel behandlar några teman relaterade till väcker associationer till sådana faror sker en omedveten fysiologisk Människor använder olika definitioner av risk, vilket också påverkar.

c) Är reaktionen spontan vid 25 °C? Är den spontan vid 300 °C? Förutsätt att ΔH och  18- Motivera med hjälp av användning av spänningsserien vilka två av följande reaktioner som sker spontant. 19- Ett skruvförband som består av en plåt av ett  När kemiska förändringar inträffar sker en kemisk reaktion. Ett eller flera nya Spontana reaktioner är reaktioner som sker naturligt aktiverade komplexet kan vara vilket stadium som helst på kurvan.