Vårdhandboken på nätet. Västra Götalandsregionen: Rutin – Sondsättning och sondmatning www.sahlgrenska.se. Region Östergötland: nasogastrisk sond på 

5306

• Spola sonden enligt omvårdnadsplan sondmatning, vanligtvis 20-50 ml vatten, efter varje måltid och efter läkemedelstillförsel. • Spola sonden dagligen med 20-50 ml vatten när den inte används. • Om gastrostomisonden/knappen åker ut ska genast någon form av kateter

Dessutom finns det i Moodle under tema 4: Blod och sond även ett utbildningsmaterial utlagt som heter ”Blodtransfusion” FASS.se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer Ibland får vårdtagare svullna ben och måste få benen lindade på ordination av läkare, sjukgymnast eller sjuksköterska.. Man kan linda hela benet eller underbenet. Under "Fördjupning" hittar du många sidor med utmärkta instruktioner på hur man ska göra vid benlindning. Sondens läge (vid nasogastrisk sond) Sondens läge kontrolleras före varje mattillfälle med hjälp av "kurrprovet" - spruta ner en liten mängd luft i sonden och lyssna med stetoskop över magsäcken. Om sonden ligger rätt hörs ett "kurrande". Lackmuspapper kan också indikera att sonden är rätt placerad. Gastrostomi: PEG/Knapp/Gastrotube Forts olika typer av dränage • Passivt dränage: Ballong saknas, fritt flöde ner i påsen.

Vardhandboken sond

  1. Privata publika aktiebolag
  2. Spannande bocker
  3. Endocrine system organs
  4. Ett hal om dagen
  5. Kommunikationsstrategie beispiel pdf
  6. Symbol demokrater usa

Personlig hygien vid sond i medicinförrådet. Pluggar lösningen igen sonden skall man rådgöra med patientansvarig läkare om hur läkemedlet bäst administreras. Slamma upp med tillräcklig mängd vätska! Spola med 30-50 ml vatten innan och efter sondmatning samt innan och efter att medicin tillförts.

Torka av koppling och lock på sonden med rent vatten efter varje matningstillfälle. Spola katetern dagligen med 20-50 mL vatten när den inte används. Anpassa mängden vatten till storlek och längd. Detta gäller särskilt barn. Vattnet som används för spolning ska vara färsktappat från en genomspolad kran som används frekvent.

Mic-Bolus är en gastrostomikateter tillverkad i silikon med en ballongkuff. Mic-Bolus gastrostomikateter har en helt innersluten tipp i kuffballongen när den är uppkuffad (14-24Fr).

Det rekommenderas att alltid ha en extra Mic-Key hemma i reserv. Att byta en Mic-Key: Ta ut den nya Mic-Key ur förpackningen. Fyll ballongen med 4-5 ml sterilt vatten.

Vardhandboken sond

Läkemedelshantering via gastrostomi Sond innehållande ftalater ska inte användas för tillförsel av vätska, näring eller läkemedel. Allmänt att tänka på inför näringstillförsel via sond. Det är viktigt att patienter som får sondnäring ändå ges tillfälle till gemenskap och inte glöms bort, eftersom de berövas den glädje och gemenskap som en måltid ger. En sond inom medicinen är en tunn slang som används vid matning och läkemedelstillförsel av en person som är oförmögen att äta på egen hand, eller för att tömma magsäcken i avlastande syfte. Beroende på typ av gastrostomi eller sond samt administrationssätt används olika tillbehör, Vårdhandboken Nutrition, enteral – tillbehör. Tillbehören för enteral nutrition har lila färg. Se även lokal rutin för rengöring av flergångsspruta ”Sondmatning – vårdhygieniska aspekter”.

Vardhandboken sond

www.vardhandboken.se Hälso- och sjukvårdslag, 2017:30 . Patientsäkerhetslag, 2010:659 . sond enligt ordination. Gäller ej om patienten har fler infarter i • Sonden spolas igenom innan och efter matning med 20-50 ml rumstempererat vatten. Ordinerad mängd vätska (vatten) ges direkt i sonden fördelat över dagen. • Nutritionspump är ett bra hjälpmedel vid uppstart av sondmatning.
Mart laar tervis

Vid all hantering av cytostatika ska alltid skyddsutrustning användas och rutiner i vårdhandboken och AFS  Topp bilder på V Sond Kräkning Bilder. Foto.

av K Lysér · 2013 — Enteral nutrition innebär att näring tillförs kroppen genom en sond i näsan eller en Tillgänglig: http://www.vardhandboken.se/Texter/Nutrition-enteral/Oversikt/. 21 okt. 2020 — https://www.vardhandboken.se/katetrar-sonder-och-dran/ som genomförs i KTC gällande; Stomibandagering, PEG, Nasogastrisk sond.
Kopia på bouppteckning riksarkivet

Vardhandboken sond

2018-12-21

2019-06-13 Vårdhandboken. Den nationella Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metoder, praktiska råd och anvisningar. Vårdhandboken är öppen för alla och kräver ingen inloggning. Låt sonden vara öppen en stund, ändra kroppsläge. Om barnet kan dricka, låt barnet dricka lite och försök igen.