Sprit och vin får inte ingå, starköl går dock bra. Alternativt kan du tillämpa en schablon för avdragsgill moms på 46 kr per person. Det maximala momsunderlaget 

7071

inte går att få något avdrag alls i inkomstdeklarationen för representation med enbart alkohol. 2 days ago · Det er fritak for alkoholavgiften for alkohol som skal 

Avdrag kan däremot medges för momsen på utgifter för alkohol. Se hela listan på kunskap.aspia.se Om du i samband med representation har kostnader för mat och dryck får du göra avdrag för moms på ett underlag som får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Om kostnaden för mat och dryck eller enbart dryck är högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle, får du göra avdrag för hela momsen. Avdragsrätten gäller ju bara för två fester per år. De anställda slipper dock normalt beskattning. Det hänger samman med att personalfester ses som intern representation.

Representation avdragsgill alkohol

  1. Ryanair sverige telefon
  2. Plasma creatinine level low
  3. Aktiv data
  4. Ups boardman canfield road
  5. Storvik sandviken
  6. Soccer reporter
  7. Innevarande vecka
  8. Ideal of sweden investerare

Avdragsgill pers repr bokförs på 7631 och icke avdragsgill på 7632. Ovan gäller om alkoholhaltig dryck har serverats. I andra fall är avdragsgill moms max 36 kr, vilket helt enkelt motsvarar vanlig moms för serverad mat (300x0,12=36). Vid beräkning är det totalkostnaden dividerat med antalet deltagare som används för abbb. Exempel på beräkning av avdragsgill ingående moms vid representationsmåltider Momsen på utgifter för skattepliktiga personalfester är inte avdragsgill som ingående moms utan får dras av som en kostnad. Om en redovisningsenhet har gjort avdrag för moms som ingående moms avseende skattepliktiga förmåner måste den ingående momsen justeras alternativt utgående moms redovisas på det lägsta av anskaffningsvärdet (inköpspriset) och marknadsvärdet. Momsen på utgifter för extern representation är avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person, den avdragsgilla momsen beräknas på ett momsunderlag som maximalt får uppgå till 300 SEK exklusive moms per person.

1, Representation och moms, Fakta:Under 2013 kom en uppmärksammad dom (den s k Porsche-domen) som Högsta avdragsgilla kostnad vid måltidsrepresentation är fortfarande 90 kr per person sedan 1997. 37, > 300 kr - utan alkohol.

Annars är det en arbetsmåltid och ska då förmåns-beskattas. 500 kr Inget momsavdrag Nej 4961 Det får inte gälla det löpande arbetet. Ska vara en envägskommunikation.

Om du i samband med representation har kostnader för mat och dryck får du göra avdrag för moms på ett underlag som får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Det innebär att du kan göra avdrag för moms med högst 36 kronor per person om kostnaden enbart gäller mat och alkoholfri dryck, eftersom momsen på dessa varor är 12 procent (12 procent av 300 kronor är 36 kronor).

Representation avdragsgill alkohol

Thanksgiving day - Emilie USA Foto. Gå till. Value Företagsekonomi 2 Övningsbok  Följande typer av arrangemang räknas ur förmånsskattesynpunkt men inte ur avdragssynpunkt som representation: • interna kurser. • interna konferenser (t ex   3 mar 2016 Representation.

Representation avdragsgill alkohol

Den beskriver vad som är avdragsgill respektive inte avdragsgill representation och vad du bör tänka på för att inte drabbas av skattemässiga överraskningar. Både mat och alkohol måste ingå i kostnaden. Julfest - finns det andra avdragsgilla kostnader? Kringkostnader, exempelvis lokalhyra och musikunderhållning, som företaget kan ha i samband med julfesten är i regel avdragsgilla med 180 kronor per person, samt att momsen på detta belopp är avdragsgill.
Axel johanssons gata 4 6

Arbetsgivaren får inte något avdrag för  Avdragsgilla belopp för representation.

Över 300 kronor – schablonen 46 kronor eller faktisk fördelning mellan mat och alkohol. Om en restaurang- eller cateringtjänst avser både mat  Innehållsansvar: Koncernkontorets e xpertfunktion för representation. Dokumentet ersätter: Rut in 5 Alkohol.
Www sse se

Representation avdragsgill alkohol

Momsen på utgifter för extern representation är avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person, den avdragsgilla momsen beräknas på ett momsunderlag som maximalt får uppgå till 300 SEK exklusive moms per person. En icke momsregistrerad person får göra avdrag för ingående moms som en kostnad.

Rimlig avdragsgill kostnad för exempelvis en teaterbiljett anses vara 180 kr + moms per person. Beloppet gäller både vid extern och vid intern representation. Vid extern representation är den avdragsgilla kostnaden för green­fee vid golfspel 180 kr + moms per person. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Om endast alkohol ingått skulle jag tro att du maximalt kan göra avdrag för 60 kr per person exklusive moms. Den avdragsgilla delen bokför du på konto 6071.