Fornsök är Riksantikvarieämbetets söktjänst som innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige. Här finns även information om arkeologiska uppdrag.

730

Riksantikvarieämbetets Fornsök hittar du här. (Ovan ser du ett klipp ur den.) Länsstyrelsen i Stockholm erbjuder karttjänster och geodata. I föreningen har vi också ett antal kartor i våra skåp och lådor (se bild nedan). Om du är intresserad av något särskild, tveka inte att kontakta oss.

Humaniora Ämnesguide. I Linneuniversitetets ämnesguider får du stöd i att söka material inom ditt ämne. I denna guide hittar du resurser inom arkeologi, historia, biblioteks- och informationsvetenskap, digital humaniora, filosofi, integration- och mångfaldsstudier, kulturarv, kulturmiljövetenskap, kulturgeografi och … – Jag klickade runt lite på Geodata-portalen som är den nationella sidan där myndigheter och organisationer kan publicera geografisk data de sitter på. Av en händelse såg jag då att Riksantikvarieämbetet hade sina sockengränser fria för nedladdning i ett … It looks like you're using Internet Explorer 11 or older.

Fornsök geodata

  1. Frisör täby kyrkby
  2. Hur sakta får man köra på motorväg

Sökord: stenyxa, kvartsavslag. Strandlinjedata från SGU. 79 . De vattennära livsmiljöerna var centrala under stenåldern (7 000–1 800 f. 26 okt 2020 geodata. Godkänd av kommunstyrelsen. 2020-10-07. Antagen av kommunfullmäktige Riksantik-varieämbetets Fornsök, kulturvärden eller.

18 mar 2020 Länsstyrelserna har sammanställt en lista över användbara geodata för havsplanering. Fornlämningsregistret (Fornsök). Exempel på 

Fornsök I Fornsök kan man hitta information om lämningstyp, se var fornlämningen finns (markering på karta) samt få besked om lämningens antikvariska bedömning. Till informationen hör oftast en beskrivning (med undantag för vissa maritima lämningar) samt, i vissa fall, fotografier, skisser och hänvisningar till litteratur och artiklar där lämningen finns omtalad. Det innehåller regler om hur geodata ska harmoniseras och standardiseras samt att myndigheter ska sprida och utbyta geodata via nättjänster. De tjänster som berörs av Inspire-direktivet hos Riksantikvarieämbetets är Fornsök och Bebyggelseregistret.

geodata-info Resultater Tilføj lag Lag Filtrer data Kort Print Synkroniser alle lag (eller kun baggrundslag) mellem kortviseren og søgeoversigtskortet Måle Anmærkninger

Fornsök geodata

FMIS, Fornminnessök, www.fmis.raa.se  av M Jonsson · 2018 — system ) finns tillgängligt online via tjänsten Fornsök. Här finns olika lämningar som I ett odaterat sjökort ( 1750-1900 ) från Geodata- styrelsen i Danmark över  Alla kända fornlämningar finns redovisade i data- basen Fornsök via riksantikvarieämbetets hemsida (www. raa.se/fornsok) eller via Informationskartan Västra Gö-. Dessutom har du minst fem års erfarenhet av GIS, geodata och karttjänster och flerårig erfarenhet och god kunskap om avancerad  Besök Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök för att ta reda på mer om vrak i svenska vatten. Utdrag från Riksantikvarieämbetets Fornsök, 2020-10-30. 4.6 Miljöfarlig verksamhet och förorenade områden. I området kring Vibble redovisar  (nyckelbiotoper), Skogsstyrelsen.

Fornsök geodata

VISS.
Nordiska kliniken adress

Antagen av kommunfullmäktige Riksantik-varieämbetets Fornsök, kulturvärden eller. Skogens pärlorSkyddad naturFornsök Identifiera hänsynskrävande biotoper, naturvårdsträd och kantzoner som inte har identifierats med geodata. 7, Snitsla i   hämta ortofoto över Innerstön genom SLU GET (Geodata Extraction Tool, riksantikvarieämbetets ”fornsök” (http://www.raa.se/hitta-information/fornsok- fmis /).

Lantmäteriet. Kontakt och öppettider. Personuppgifter. FMI-identiteter finns tillfälligt kvar under den period där FornSök fortfarande fungerar parallellt med Fornreg.
Medicare sep

Fornsök geodata






Riksantikvariets register över kulturhistoriska lämningar i Sverige. Fornsök. Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök. Digitala kartor. GET Geodata. Visa mer.

Geodatasamverkan – Nyttjande av data • Fornsök. 12.