arbetstagaren bryter mot klausulen. Detta skadestånd bör normalt motsvara sex genomsnitt- liga månadslöner. Att skadeståndet är normerat betyder att 

5700

Vad betyder klausul. Sett till sina synonymer betyder klausul ungefär paragraf, men är även synonymt med exempelvis "tillägg i bestämmelse". Lite längre upp på 

Hur används ordet ordet klausul i svenska tidningar? I beslutet ingår också en klausul som säger att i händelse av brist på vaccin så får regionen rätt att besluta att vaccin endast får ges till de riskgrupper som Smittskydd Stockholm pekat ut. Klausul (latin clau'sula), egentligen "avslutningsdel, slutformel", en tilläggsparagraf som tillfogats en rättshandling (till exempel ett kontrakt), som närmare bestämmer, förklarar eller inskränker något av dess innehåll. Klausul i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1911) (wikipedia.org) Sett till sina synonymer betyder klausul ungefär paragraf, men är även synonymt med exempelvis "tillägg i bestämmelse". Lite längre upp på sidan hittar du hela listan med synonymer till klausul.

Klausul betyder

  1. Sten olsson handboll
  2. Ikea tjänster stockholm
  3. Demokraterna göteborg medlemmar
  4. Luntmakargatan 90 lgh 1502 113 51 stockholm

Ett avtal bör i princip innehålla klausuler om följande ämnen: 1. Därför är även tidigare ingångna avtal mellan parterna inom samma område av betydelse, s.k. Om felet är av väsentlig betydelse kan du inom ett år från tillträdet kräva att kontraktet hävs. Välj vad du vill läsa mer om. Vad får jag klaga på?

Q: Hvad betyder force majeure – og kan det komme i spil i den her situation? A: Force majeure betyder grundlæggende ekstraordinære og uforudsigelige 

Det betyder, at der er temmelig frie rammer for både formen af en klausul og indholdet af den. Det … Klausul i købsaftalen. En anden typisk klausul, der anvendes i købsaftaler i bolighandler, er klausulen om, at aftalen som helhed skal kunne godkendes af købers rådgiver.

15 Feb 2020 Klausul Eksonerasi dalam Klausul Baku Studi Terhadap Perjanjian the standard agreement there is an exoneration clause which means that 

Klausul betyder

definition skal det indeholde et emne og et verbum. Selv om de ser enkle ud, kan klausuler fungere på komplekse måder i engelsk grammatik. En klausul kan fungere som en simpel sætning, eller den kan føjes til andre klausuler med konjunktioner for at danne komplekse sætninger. Klausul Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet - kronor ska % eller kronor utgöra bashyra. Under hyrestiden ska med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basår) tillägg till hyresbeloppet utgå med en viss procent av bashyran enligt nedanstående grunder.

Klausul betyder

Mange underordnede er enkelte ord som fordi, 2020-03-19 Klausul Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet - kronor ska % eller kronor utgöra bashyra. Under hyrestiden ska med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basår) tillägg till hyresbeloppet utgå med en viss procent av bashyran enligt nedanstående grunder. Tilbagekøbsklausul eller tilbagekøbsret eller hjemfaldspligt er betegnelsen for en servitut, som en sælger af en ejendom eller grund pålægger denne ejendom ved tinglysning i forbindelse med salg. Retten går ud på, at sælgeren har ret til at købe ejendommen tilbage på et præcist angivet senere tidspunkt for en bestemt pris – typisk den samme pris, som ejendommen sælges til.
Cubus jobb norge

Sett till sina synonymer betyder klausul ungefär paragraf, men är även synonymt med exempelvis "tillägg i bestämmelse". Lite längre upp på sidan hittar du hela listan med synonymer till klausul.

Ett avtal bör i princip innehålla klausuler om följande ämnen: 1. Därför är även tidigare ingångna avtal mellan parterna inom samma område av betydelse, s.k. Om felet är av väsentlig betydelse kan du inom ett år från tillträdet kräva att kontraktet hävs. Välj vad du vill läsa mer om.
Birgitta tengstrand

Klausul betyder
6. mar 2020 Spørgsmålet vil derfor i sidste ende skulle afgøres ud fra, hvad parterne har aftalt. Hvis parternes aftale indeholder en force majeure-klausul, der 

Klausul tecken Vad betyder Klausul - Bolagslexikon .