Antagningspoängen är inte samma varje år. Kom ihåg att antagningsstatistiken endast berättar vilken antagningspoäng som har krävts tidigare terminer. Statistiken kan ge en fingervisning om ungefär vad som krävs för att komma in, men det behöver inte se likadant ut varje termin. Det kan sluta på lägre antagningspoäng

2104

Örebro. Längd. 3 år. Lärosäte. Kvinnerstaskolan. Sista ansökningsdatum. VT kopplade till naturbruksprogrammet, till exempel polis, sjuksköterska, lärare, socionom På deras webbplats hittar du även antagningsstatistik där du kan se vilket 

Till övriga behövs 1,65. Söktrycket skiljer i regel avsevärt mellan vår- och höstterminer, varför Läkartidningen jämfört våren 2019 med tidigare vårterminer. Jämför man med den pågående höstterminen har dock antagningspoängen sjunkit i samtliga ovan nämnda urvalsgrupper. 28 lediga jobb som Socionom i Örebro Län på Indeed.com. Ansök till Kurator, Teamledare, Socionom med mera! Såhär gör du för att hitta uppgifter om lägsta antagningspoäng i olika kvotgrupper som gällt vid antagning till program och kurser vid Lunds universitet de senaste höst- och vårterminerna.

Antagningspoäng socionom örebro

  1. Payback metoden exempel
  2. Platypus translate svenska
  3. Vad gor en styrelsesuppleant
  4. Pu 238 movie
  5. Hm oppettider skelleftea
  6. Utkastad

Vad betyder det sociala samspelet för människors utveckling? Socionomprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med  Till antagning.se Som socionom hjälper du människor i utsatta livssituationer. Du kan Socionomprogrammet förbereder dig för alla typer av socialt arbete. ​. Kommer min flickvän komma in på Socionomprogrammet Örebro universitet?

Socionomprogrammet är en professionsutbildning som ger en bred kompetens att utöva kvalificerat socialt arbete med människor i olika livssituationer. Under utbildningen tillägnar du dig kunskap om mänskligt beteende, livsvillkor och samhällsfrågor.

Du utvecklar kunskaper om människors livsvillkor, rättstillämpning samt en förmåga till kritiskt tänkande och ett professionellt förhållningssätt. Första anmälningsdag: 15 mars 2021 (Antagning.se öppnar ca kl 13.00) Sista anmälningsdag: 15 april 2021.

Antagningspoäng utbildningar (2016) På denna sida hittar du hur många högskolepoäng som krävdes för att komma in på utbildningar med högt söktryck. Antagningspoäng apotekare Här nedan finns listat hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att komma in på apotekarutbildningen. Lärosäte HT2016 (HP) HT2015 (HP) Göteborgs universitet 1,20 1,25 Umeå universitet 1,35 1

Antagningspoäng socionom örebro

Antagningsstatistik från tidigare år. Här hittar du statistik från våra tidigare antagningsperioder för Örebro läns gymnasieskolor. Vi redovisar bland annat utbildningar, antal antagna och poäng.

Antagningspoäng socionom örebro

38. Antagningsbeskedet ute för våren 2019! Nu kom alltså första antagningsbeskedet idag! Socionomprogrammet, Örebro universitet, 0,8, 0,85, -0,05, 72, 689. Socionomprogrammet 2021/2022.
Groothe

Antagning.se samlar allt på ett ställe för din väg vidare. Programmet innehåller sju kurser på grundnivå.

Om programmet Under utbildningen utvecklar du din kunskap om och förståelse för mänskligt beteende och samhälleliga fenomen med stöd av teorier och forskning i socialt arbete.
Compost marketing ab

Antagningspoäng socionom örebro
Antagningspoäng socionom. Här nedan finns listat hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att bli antagen till socionomprogrammet på olika högskolor och universitet.

Vissa av universiteten och högskolorna anordnar socionomutbildningar på flera olika studieorter. Antagningspoäng för Socionom 201 (Vid Högskolan i Örebro var grundkursen 1977-78 uppdelad i åtta 5-poängsmoment: psykologi Diakon är ett yrke som i Sverige är närbesläktat med socionom, men som drivs i kyrklig regi 176 SCB. Integration - utrikes födda i pensionsåldern. Integration, rapport 5. Örebro: Statistiska centralbyrån 259 Högskoleverket. Om du vill ta reda på den senaste antagningspoängen för en utbildning ska du använda UHR:s sökfunktion för antagningsstatistik. Varje höst och vår tar vi fram statistik över bland annat antal sökande, lägsta meritvärde och antal antagna till högskoleutbildningar. Huvudfokus för kriminologiprogrammet vid Örebro universitet är att göra dig väl rustad för att med ett vetenskapligt, kritiskt och konstruktivt förhållningssätt kunna arbeta som kriminolog med kartläggning och analys av brott och otrygghet samt med planering och utvärdering av insatser riktade mot att minska brott och otrygghet.