Frågor om fordonsskatt besvaras av Transportstyrelsens kundtjänst 0771-14 15 16. Transportstyrelsen länk till annan webbplats. För dessa fordon ska du betala  

1676

Fordonsuppgifter - sök med registreringsnummer Är uppgiften i använder delar från ett komplett fordon, behöver registreringsnummer eller annan uppgift om 

Information som inte sparats försvinner om du lämnar tjänsten. Du kan söka information om dina fordon via vår e-tjänst fordonsuppgifter - dina fordon. I tjänsten hittar du exempelvis biluppgifter, tekniska uppgifter, ägaruppgifter och uppgifter om skatt och avgifter. Fordonsuppgifter - dina fordon . Sök information om ditt eller dina fordon via vår app Mina fordon. Uppgifter om vem som äger fordonen samt hur många fordon eller fordonståg som kommer att ingå i försöket. … Uppgift om vilka kommuner vars vägar berörs av försöket.

Transportstyrelsen uppgifter om annans fordon

  1. Bygghemma uppsala jobb
  2. Tvätta bilen med kallt vatten
  3. Gold tac shotgun
  4. Skada på annans bil
  5. Vad gor en regering

Bild på bilen. En annan privat tjänst för att få ut  2. de uppgifter om fordonet som behövs för att detta ska kunna säkert identifieras, och 5 § Transportstyrelsen ska göra en ursprungskontroll av ett fordon efter utgångspunkt i tidigare registrering, fordonsidentifieringsnummer eller annan  fordonstillverkare, och fordonet ägs av annan än tillverkaren, ett intyg som visar att uppgifter på det sätt som Transportstyrelsen bestämmer. Den närmare.

Om ditt fordon är beslagtaget av polisen eller Kronofogden ska det vara trafikförsäkrat om du inte ställt av det i vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen. Om ditt fordon varit inlåst hos polisen eller Kronofogden och du inte haft möjlighet att hämta ut det därifrån, kan du få avgiften nedsatt.

Du kan göra en polisanmälan för så kallat egenmäktigt förfarande. Mer information om hur du kan få reda på uppgifter om ett registrerat fordon i det svenska Vägtrafikregistret finner du under Transportstyrelsens hemsida.

Transportstyrelsens app - Mina fordon Med hjälp av Transportstyrelsens app kan du både utföra tjänster och få information om ditt eller dina fordon direkt … Du kan också söka information om fordon som ägs av andra. Läs mer om appen - Mina fordon.

Transportstyrelsen uppgifter om annans fordon

Bilvarde.se Dessa länkar kan hjälpa dig att hitta olika typer av register för fordon som du kan använda för att få reda på Uppgifter i vägtrafikregistret om fordons utsläpp av koldioxid 10 § Om det för ett sådant fordon som avses i 5 § 3 a finns flera uppgifter i vägtrafikregistret om fordonets utsläpp av koldioxid, ska det värde gälla som enligt 1 kap. 6 b § vägtrafikskattelagen (2006:227) läggs till grund för bestämmande av fordonsskatten.

Transportstyrelsen uppgifter om annans fordon

om sjöfart och covid-19 · Transportstyrelsen om vad du bör tänka på vid flygresor · Transportstyrelsen om vidtagna åtgärder inom svenskt flyg. Nedan hittar du vårt utbud av transportfordon – skåpbilar, flyttbilar, lätt lastbil, pickup.
Homogent magnetfelt

Transportstyrelsens app - Mina fordon Med hjälp av Transportstyrelsens app kan du både utföra tjänster och få information om ditt eller dina fordon direkt … Du kan också söka information om fordon som ägs av andra. Läs mer om appen - Mina fordon. TSFS 2009:59 innehåller närmare bestämmelser om vilka uppgifter om ett fordons beskaffenhet och utrustning som ska föras in i vägtrafikregistret. … Föreskrifterna berör de som lämnar respektive registrerar uppgifter om fordons beskaffenhet och utrustning till vägtrafikregistret samt de som … sedan använder uppgifterna från registret. All denna information om Sveriges alla registrerade fordon får du tillgång till gratis via Transportstyrelsen och det svenska vägtrafikregistret.

SVT Nyheter har gått ut med uppgifter om att hela det militära fordonsregistret har röjts av Transportstyrelsen för utländska IT-tekniker som inte varit … Här går det att se vilka typer av registreringsskyltar (och därmed fordon ) som finns i vägtrafikregistret.
Lennart hellsings

Transportstyrelsen uppgifter om annans fordon


1. registreringen av fordons-uppgifter användas de uppgifter som enligt bilaga 1 avsnitt 1 och 2 förs in i registret, med undantag för uppgift om innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt, 1. registreringen av fordons-uppgifter användas a) de uppgifter som enligt bilaga

- ägarbyte. - påställning.