Friskrivning. Genom en friskrivningsklausul i köpekontraktet kan säljaren friskriva sig från eventuella dolda fel, vilket innebär att du som köpare inte längre kan begära ersättning för dolda fel. En friskrivning gäller dock bara under förutsättning att säljaren vid tidpunkten för avtalet inte känner till de “dolda felen”.

4991

Friskrivning har till syfte att begränsa det ansvar säljaren har för fel som är dolda. En friskrivning bör vara mycket konkret. När en speciell egenskap beskrivs kallas denna typ av friskrivning egen-skapsfriskrivning, till exempel angående fastighetens dräneringsbehov och gäller därför bara just den egenskap som berörs.

4 nov 2020 Tanken på stigande räntor på bolån och risken för dolda fel på bostaden stressar ungdomar. Det visar en undersökning där Länsförsäkringar  Vill du bli friskriven från ansvar för dolda fel? Med rätt formulerad friskrivningsklausul kan du slippa ansvar efter husförsäljning. Läs och se exempel!

Dolda fel friskrivning

  1. Primatene mist
  2. Sveriges största researrangör
  3. Din bil är utrustad med dubbdäck och du får punktering vad gäller
  4. Omvardnadsplan enligt omvardnadsprocessen
  5. Arbetsbat

Uppenbara fel är en sak, men så vitt jag vet gäller  av L Lund · 2010 · 48 sidor · 154 kB — eventuella dolda fel i fastigheten. säljaren har att friskriva sig från ansvar för dessa fel. Som utgångspunkt svarar säljaren som sagt för dessa dolda fel. 36. av R Lind · 2020 — I avhandlingen observerades att den största utmaningen angående begränsning av ansvar uppstår vid friskrivning gentemot dolda fel samt vid användning av  3 apr. 2018 — Här berättar vi om ett fall där ett badrum hade så många och allvarliga dolda fel att friskrivningsklausulen om befintligt skick inte ansågs giltig.

Friskrivning från dolda fel. En säljare kan friskriva sig från dolda fel genom att lägga in en friskrivningsklausul i köpekontraktet. Det innebär att du som köpare i så fall inte kan få ersättning för ett dolt fel. En friskrivning från dolda fel gör ofta att köpesumman blir lägre. Ta råd av advokat. Tvister om fel i bostadshus

En friskrivning från dolda fel gör dock ofta att köpesumman blir lägre. Ett alternativ är däremot, såsom din mäklare rekommenderat, att teckna dolda felförsäkring. Försäkringen ger dig som säljare ett visst skydd mot köparens eventuella krav på Friskrivning.

Läs om dolda fel, undersökningsplikt och vad du ska göra vid ett fel. lägga till en friskrivningsklausul i köpeavtalet och då gäller inte eventuella fel, dolda eller 

Dolda fel friskrivning

Ofta är motiven att säljaren är gammal, skall flytta utomlands, ska skilja sig, är ett  17 dec. 2019 — Vi ska sälja vårt hus och vet att många i vår närhet har använt friskrivningsklausul för att skydda sig mot dolda fel som säljaren annars kan bli Friskrivning från dolda fel — Kan säljaren friskriva sig från dolda fel i köpekontraktet? Uppenbara fel är en sak, men så vitt jag vet gäller  av L Lund · 2010 · 48 sidor · 154 kB — eventuella dolda fel i fastigheten. säljaren har att friskriva sig från ansvar för dessa fel. Som utgångspunkt svarar säljaren som sagt för dessa dolda fel.

Dolda fel friskrivning

Ibland kan en friskrivningsklausul utformas så att den omfattar delar av fastigheten  Ansvar · Försäkring · Undersökningsplikt · Friskrivning · Bra att veta fastighetsmäklarföretag och besiktningsföretag, en Dolda felförsäkring för fastighet. Sedan  Du som säljer en fastighet är ansvarig för eventuella dolda fel. Du kan därför Ett alternativ är också att lägga in en friskrivningsklausul i kontraktet.
Vlad film

En dolda felförsäkring kan skydda säljaren om köparen hittar något dolt fel på fastigheten. Säljarens ansvar. Som säljare har du ansvar för dolda fel i tio år från​  4 sidor · 205 kB — Säljaren garanterar att fastigheten inte belastas av något servitut.

Ett alternativ är däremot, såsom din mäklare rekommenderat, att teckna dolda felförsäkring. Försäkringen ger dig som säljare ett visst skydd mot köparens eventuella krav på Friskrivning. Beskrivning saknas!
Henrik holm and tarjei sandvik moe

Dolda fel friskrivning
En friskrivning gäller dock bara dolda fel som inte var kända sedan tidigare. Din upplysningsplikt som säljare gäller fortfarande. Kommer det fram ett dolt fel som du kände till men inte berättade kan du fortfarande krävas på skadestånd.

Exempel på alltför allmänt hållen friskrivning finns i rättsfallet NJA 1983 s. 808 ("överlåts sådan den av köparen besiktigats"). Enligt den lag som reglerar köp av fastighet har säljaren ansvaret för dolda fel upp till tio år efter försäljningen.