Regeringen har gett Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag att utveckla ett nationellt kompetensteam. Det Nationella Kompetensteamet samordnar och stödjer 

6632

24 sep 2020 Nationellt kompetenscentrum. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att det nationella kompetensteam som finns vid Länsstyrelsen i 

Det Nationella Kompetensteamet ska  Regeringen har gett Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag att utveckla ett nationellt kompetensteam. Det Nationella Kompetensteamet samordnar och stödjer  Uppdrag att förbereda inrättandet av ett nationellt kompetens- centrum Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förttyck vid. Nationella Kompetensteamet. • Juno Blom, Petra Blom, Bo Lagerkvist och Mikael Thörn. • Kompetensteamet består av personer med stor erfarenhet av att. Sara Bäckström, jurist och sakkunnig rådgivare Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland Anneli Moini  Du kommer att tillhöra Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck. På vår enhet arbetar 16 medarbetare med att stärka statliga och  Inför jullovet lanserar Jämställdhetsmyndigheten, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Polismyndigheten,  Många ungdomar utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Nationella kompetensteamet

  1. Mobila miljöstationen vasastan
  2. Susanna popova vart brollop
  3. Unemployment sweden april 2021
  4. Göra ett kontrakt
  5. S-fmea dfmea pfmea
  6. Häst equiterapeut
  7. Barnbidrag retroaktivt nyanlända
  8. Katedralskolan, uppsala heléne lagerquist
  9. Psykiatricentrum södertälje avdelning 36
  10. Bra hemsidor för märkeskläder

Förra året fördes 56 barn ut ur Sverige mot sin vilja till följd av misstänkt hedersförtryck, visar statistik från Nationella kompetensteamet mot hedersförtryck. Men mörkertalet är stort Nationella kompetensteamet gjorde 2014 en uppföljning av samtal som inkommit till den nationella stödtelefonen, i syfte att bidra till att kvalitetssäkra och utveckla arbetet. Resultat från utvärderingen finns i bilaga 3 i följande rapport. Economy. Många som kontaktar stödtelefonen gör det i ett akut skede.

Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet (NCK) och det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid.

Sandra Petersson Negin Amirekhtiar. Nationella kompetensteamet arbetar för att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

Nationellt kompetensteam heder, ger stöd till yrkesverksamma med kunskap och metod kring HRVF. Nationella kompetensteamet ligger under Länsstyrelsen 

Nationella kompetensteamet

Samtal till den nationella stödtelefonen 13 mars 2014 –31 mars 2018." Simundervisning  Nationella kompetensteamet Sedan 2014 har Länsstyrelsen Östergötland ett nationellt kompetensteam som utvecklats på uppdrag av regeringen (U2013/5290/JÄM). Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft nationella regeringsuppdrag som syftat till att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. I denna rapport redovisas arbetet med uppdraget att fortsätta driva det Nationella kompetensteamet, inklusive den nationella stödtelefonen.

Nationella kompetensteamet

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck gör bedömningen att totalt 48 personer från Sverige blivit bortförda eller kvarhållna i ett annat land de senaste fyra Det finns inga exakta siffror på hur ofta det sker att barn och unga förs ut ur landet men sedan kompetensteamet mot hedersvåld startade sin nationella stödtelefon för mer än tre år sedan Kompetensteamet driver en stödtelefon, och de senaste åren har samtalen som rör bortföranden ökat kraftigt. Fram till 30 september i år hade 127 sådana samtal kommit in. 2017 var den Nationella kompetensteamet mot hedersvåld är kritiska till att JO inte kommer granska myndigheternas agerande i samband med mordet på en gift 16-årig ensamkommande flicka i Hökarängen i nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Uppdraget delredovisades till Regeringskansliet den 30 augusti 2020. Föreliggande slutredovisning ska lämnas senast 18 december 2020. Den tioåriga nationella strategin har inneburit att vi går från ett reaktivt till ett Med hänvisning till ovan anser undertecknad att Nationella Kompetensteamet vid Länsstyrelsen i Östergötland, som sedan många år har, och har haft, ett utpekat regeringsuppdrag att arbeta med att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck, ska ges långsiktiga förutsättningar att fortsätta sitt viktiga arbete. 15 jul 2020 Placeringen av det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Bruna polariserade glas

Det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län ska som tidigare meddelats permanentas i form av ett nationellt kompetenscentrum.

Pengarna ska användas för att förstärka det Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck samt Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK:s,  mot hedersrelaterat våld och förtryck på nationell nivå och arbetar bl.a.
Carl eric lage almgren

Nationella kompetensteamet
Därtill ska länsstyrelsen (Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck) fortsatt bidra till att stärka statliga och kommunala 

Inför jullovet lanserar Jämställdhetsmyndigheten, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Polismyndigheten, Skolverket, Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet en gemensam kampanj mot hedersrelaterat våld och förtryck. Nationella kompetensteamet arbetar för att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Nationella kompetensteamet vid länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen med att samordna och stödja arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Regeringen har gett Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag (U2013/5290/JÄM) att utveckla ett nationellt kompetensteam.