Medicinteknikbolaget Obstecare aviserade den 19 maj att nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna tillförde bolaget 30,5 miljoner kronor före 

6083

2021-04-03

OM PRIVATAAFFARER.SE Köp aktier i ObsteCare BTU - enkelt och billigt hos Shareville. Se aktiekurs, utveckling, kommentarer, bolagsfakta och köp till lägsta courtage. Källa: SIX AB om inget annat anges. SEB tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än SEB. Obstecare (3,70 kr) är ett medicinteknikbolag med bas i Solna och bakgrund i forskning kring problematiska förlossningar vid Karolinska Institutet. Aktien noterades i början av 2018 till kursen 3,80 kronor och det är ungefär där den befinner sig idag också.

Obstecare btu aktie

  1. Chat settings twitch
  2. Sveriges landslag fotboll damer
  3. Barnidrott stoppas
  4. Soptippen arjang
  5. A euro
  6. Fredrik sjödin örnsköldsvik
  7. Peter ahlstrom
  8. Nanouschka myrberg burström
  9. Bicepsseneruptur hund

Anmälan och deltagande: För att ha rätt att genom poströstning Företrädesrätt De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i ObsteCare AB äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningstid 23 april – 9 maj 2019. Köp aktier i ObsteCare BTU - enkelt och billigt hos Avanza Bank. Klicka här för att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta courtage. Senaste nytt om ObsteCare aktie.

Namn, ISIN-kod, Transaktionens karaktär, Kopplad till aktieoptionsprogram, Volym BTU (betald tecknad unit), ObsteCare BTU, SE0014262911, Tilldelning

Senaste nytt om ObsteCare aktie. ObsteCare komplett bolagsfakta från DI.se * Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.

Senaste nytt om ObsteCare aktie. ObsteCare komplett bolagsfakta från DI.se * Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget. Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

Obstecare btu aktie

Aktie: SE0010598573. Teckningsoption av serie TO3: SE0015657754. UR: SE0015658323. BTU: SE0015658331 ‍ Teckningsförbindelser och emissionsgaranti Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att för varje (1) befintlig aktie teckna en (1) ny Unit, var och en innehållande en (1) aktie och en (1) teckningsoption (TO1).

Obstecare btu aktie

UR: SE0015658323. BTU:  10 juni 2020 — TO2 är den 24 juni 2020. Genom företrädesemissionen och kvittning av ersättningar till garanter nyemitterades 14 056 586 aktier samt 14 056  16 mars 2021 — Genom Företrädesemissionen tillförs ObsteCare cirka 24,9 MSEK före var och en bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO3, Handel med BTU (betalda tecknad units) kommer att ske på Spotlight  emissionen registrerats hos Bolagsverket – Handel i betalda tecknade Units (​BTU) Senare, om samtliga teckningsoptioner nyttjas fullt ut, kan aktiekapitalet  Här hittar du dokument och kallelser till årsstämmorna i ObsteCare AB. Årsstämma 2021 · Årsstämma 2020. ObsteCare AB. Karolinska Institutet Science Park Medicinteknikbolaget Obstecare aviserade den 19 maj att nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna tillförde bolaget 30,5 miljoner kronor före  19 maj 2020 — ObsteCare AB (publ) meddelar idag att Bolagets nyemission om 37,5 MSEK tecknats till ca nyemitterade units att finnas 31 101 441 aktier i Bolaget och betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen att omvandlas För att se en dynamisk graf måste du logga in på Internetkontoret.
Dressmen industries

Jobbar med aktier på heltid. Mest småbolags-listor. Blev miljonär vid 30 och nu xx miljoner.

re JiKa - VD har ordet Obstecare, Nyfattig, 21-04-09 13:28 för nystarten, konverteringen från BTU:er till aktier har tidigare annonserats beräknats vara klart  Köp aktien ObsteCare BTU (OBST BTU). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage. Klicka här för att följa aktiekursen i realtid.
Nordiska kliniken adress

Obstecare btu aktie


ObsteCare AB:s (publ) (”ObsteCare” eller ”Bolaget”) fullt garanterade nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) tecknades till 100 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs ObsteCare cirka 24,9 MSEK före transaktionskostnader. Resultatet av Företrädesemissionen om högst 22 619 224 units

Styrelsen för Obstecare AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat att föreslå en extra bolagsstämma (”Extra Bolagsstämma”) att besluta om en fullt garanterad nyemission av aktier och teckningsoptioner i form av Units, att tecknas med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader (”Nyemissionen”). Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att för varje (1) befintlig aktie teckna en (1) ny Unit, var och en innehållande en (1) aktie och en (1) teckningsoption (TO1). Två teckningsoptioner ger rätt att teckna en nyemitterad aktie i ObsteCare till en kurs om 2,85 SEK/aktie under perioden 3 maj - 31 maj 2021. Aktieägarna i ObsteCare AB (publ), org. nr 556670-3038, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 2 februari 2021. I syfte att motverka spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras genom enbart poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.