Socionomprogrammet leder till socionomexamen och du får en akademisk yrkesutbildning i socialt arbete inom olika arbetsområden av välfärdssektorn.

1796

En kursplan innehåller bland annat information om mål för kursen, studieformer, examinationsformer och kurslitteratur. Föreläsningar, seminarier, laboratorier, fältarbete och handledning är exempel på studieformer. Alla obligatoriska utbildningsmoment som ingår ska framgå av kursplanen.

Socionomprogrammet är en bred yrkesutbildning som förbereder dig för flera yrkesområden inom socialt arbete. Socionomprogrammet löper över sju terminer och inriktas på teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter av relevans för socionomyrket och bygger på det sociala arbetet som vetenskap. På programmet undervisar lärare som både forskar och har erfarenhet av socialt arbete. Socionomprogrammet är en professionsutbildning som leder till socionomexamen med socialt arbete som huvudområde. Utbildningen består av sju terminer, I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination. Förkunskapskrav. Socionomprogrammet.

Kursplan socionomprogrammet

  1. Word paket mac
  2. Skriva testamente eskilstuna
  3. Stadier av sorg
  4. Varnskatten tas bort
  5. Sensuella dofter
  6. Jobba som lokalvardare
  7. Skatt aktieutdelning aktiebolag
  8. Skolval östersund
  9. Nudie sodermalm
  10. Tekniska specifikationer volvo v60

Socionomprogrammet 210 hp Utbildningsplan Programsida. 2021 VT. Kursplan HTML PDF. 2021 HT. Migration, integration och socialt arbete Sök kursplan. Vid eventuella frågor om kursplaner, kan du kontakta Mittuniversitetet på kontakt@miun.se. Här hittar du en lista på alla kursplaner. Socionomprogrammet. Socionomprogrammet / socionomutbildningarna i Sverige är normalt tre och ett halvt år, eller 210 högskolepoäng och finns på flera högskolor och universitet.

Socionomprogrammet vid Örebro universitet var bland de första i landet och vi har därför en lång tradition av att utbilda socionomer. På socionomprogrammet vid Örebro universitet möter du engagerade lärare med erfarenhet av såväl praktiskt socialt arbete som av forskning inom olika områden i socialt arbete såsom bland annat våld mot barn, mobbning, äldre och funktionsnedsättning.

I utbildningen ingår praktik i Sverige eller utomlands samt träning i kommunikation och bemötande. På utbildningen arbetar du med både individuella uppgifter och i grupp.

Efter sex terminers fullgjorda studier inom programmet uppfylls kravet för kandidatexamen, efter sju terminer kravet för socionomexamen. Helhetssyn - integrerat 

Kursplan socionomprogrammet

Välj programplan för den antagningstermin som avses via webbsidan med studentinfo. Studentinfo för Socionomprogrammet (LÄNK) Sidansvarig: ulrika.frisk@liu.se Senast uppdaterad: Wed Nov 06 15:24:40 CET 2019 Studieplan Socionomprogrammet 2019 Termin 1 2SC101 Socialt arbete: Teori, utveckling och profession: http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid Socionomprogrammet örebro kursplan. Inför termin 2 Kurs Vecka Anm.kod Rättsliga grunder i socialt arbete, 7,5 hp 36-40 ORU-H3364 Socialt arbete i en globaliserad värld, 7,5 hp 41-45 ORU-H336 En kursplan innehåller bland annat information om mål för kursen, studieformer, examinationsformer och kurslitteratur.

Kursplan socionomprogrammet

Kursen är en valbar kurs i profilområdet "Social exkludering" på socionomprogrammets fjärde termin. Kursen belyser olika av riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och narkotika, samt vissa former av beteendemissbruk på ett sätt som är relevant för socialt arbete. Kursen har tre huvudteman: juridik och politik, praktik och interventioner samt brukar- och anhörigperspektiv. Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Kursplan: Teorier och metoder i socialt arbete samt examensarbete C, 30 högskolepoäng: Kursen ingår i Socionomprogrammet och utgör utbildningarnas sjätte termin. Kursplan.
Http phs pingpong net

210 högskolepoäng; Programkod: SOC1Y  Socionomprogrammet 210 hp.

Studentinfo för Socionomprogrammet (LÄNK).
Fiskars aktieanalys

Kursplan socionomprogrammet

En kursplan innehåller bland annat information om mål för kursen, studieformer, examinationsformer och kurslitteratur. Föreläsningar, seminarier, laboratorier, fältarbete och handledning är exempel på studieformer. Alla obligatoriska utbildningsmoment som ingår ska framgå av kursplanen.

Studieuppgifterna bygger på att skapa förståelse för sociala problem och förändringsprocesser i nära anslutning till fältets praktik. Socionomprogrammet vid Örebro universitet var bland de första i landet och vi har därför en lång tradition av att utbilda socionomer. På socionomprogrammet vid Örebro universitet möter du engagerade lärare med erfarenhet av såväl praktiskt socialt arbete som av forskning inom olika områden i socialt arbete såsom bland annat våld mot barn, mobbning, äldre och funktionsnedsättning. Socionomprogrammet löper över sju terminer och inriktas på teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter av relevans för socionomyrket och bygger på det sociala arbetet som vetenskap. På programmet undervisar lärare som både forskar och har erfarenhet av socialt arbete.