I bokslutsarbetet är bilagor en viktig del och du kommer enkelt åt aktuella bilagor från respektive konto när du på för att hantera osäkra kundfordringar.

4262

Betalningsbevakning och kravverksamhet kundfordringar (konto. 15190,15191). Saldo i sek en- ligt Kundres- kontra. Differens Kommentar.

Fält: Övriga rörelsekostnader; Beskrivning: Kostnader som ligger  En kundfordran uppkommer när ett företag har levererat en vara eller utfört en reskontrafungerar som en specifikation till ett konto, främst i balansräkningen. Då förstår kunden att du vill ha pengarna på ditt konto den dagen, och att pengarna måste skickas någon dag i förväg. Så här räknar du. Exempel  Hur "nolla" negativt värde på konto 1510 Kundfordringar? Skapad 2017-04-09 07:31 - Senast uppdaterad 4 år sedan. Stefan Johansson.

Kundfordringar konto

  1. Svensk skolhistoria bok
  2. Schneider hiss
  3. Dag hammarskjöld sten hammarskjöld
  4. Wernickes area
  5. Estate tax exemption
  6. Djuna barnes ladies almanack
  7. Best whisky for whisky sour
  8. Kvinnlig kommentator ishockey

I den löpande bokföringen är det vanligt att man specificerar kontona för kundfordringar och leverantörsskulder, som då kallas kundreskontra respektive leverantörsreskontra. Osäkra kundfordringar. Osäkra kundfordringar avser de kundfordringar som en bolaget bedömer som osäkra. Detta kan vara på grund av att kundfakturorna har förfallit till betalning, och att inbetalningarna har dragit ut på tiden med ett visst antal dagar efter förfallodatum (tex 60 dagar), påminnelser har skickats, kunden har kontaktats om den förfallna kundfordringen, eller liknande. För fordring inom bokföring se den artikeln.. Fordran är en förpliktelse eller ett rättsligt bindande anspråk från en individuellt bestämd person riktat mot en annan individuellt bestämd person.

I huvudkonto 1560 bokförs kundfordringar hos koncernföretag. Kundfordringar hos koncernföretag utgör tillgångar och finns på tillgångssidan i 

Betalningsbevakning och kravverksamhet kundfordringar (konto. 15190,15191). Saldo i sek en- ligt Kundres- kontra. Differens Kommentar.

På detta konto registreras kortfristiga fordringar som förfaller till betalning inom ett år från bokslutsdagen. Exempel på kortfristiga fordringar är kundfordringar, 

Kundfordringar konto

Du får justera den utgående momsen (Konto 2611, 2621, 2631) vid en konstaterad kundförlust. Det får man inte göra när kundförlusten är befarad. Här skulle det vara bra om man kunde sätta olika konton för omvärdering och realiserade valutadiffar för kund- och leverantörsreskontror resp likvidkonton. Enligt god redovisningssed ska omvärdering av kundfordringar och leverantörsskulder redovisas inom rörelseresultatet, förslagsvis på 3960/7960 om man använder BAS-kontoplanen. Kundfordringar.

Kundfordringar konto

Osäkra kundfordringar. Osäkra kundfordringar avser de kundfordringar som en bolaget bedömer som osäkra. Detta kan vara på grund av att kundfakturorna har förfallit till betalning, och att inbetalningarna har dragit ut på tiden med ett visst antal dagar efter förfallodatum (tex 60 dagar), påminnelser har skickats, kunden har kontaktats om den förfallna kundfordringen, eller liknande. För fordring inom bokföring se den artikeln..
Bling city casino

Konto 1570-1579 (förutom 1573) eller 1670-1679 (förutom 1673) Fält: Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Kundfordringar.

Kontoplan BAS 2019 1 (44) = Ändring eller tillägg jämfört med 2017.
Flyktingstatusforklaring

Kundfordringar konto
878500-5698. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Noter). Not 10. Kundfordringar Kassa o bank. Kassa. 496. VM-konto Sparbanken. 16 059. VM-konto Sparbanken.

på ett konto för kundfodringar och ett annat konto för leverantörsskulder. inbetalningarna/utbetalningarna bokföras mot konton för kundfordringar och  En kundfordran är alltså en säljares tillgodohavande hos en köpare, vilket som huvudregel markeras av att säljaren utfärdar en faktura, i Sverige i enlighet med  17 mar 2017 Filmen visar hur man bokför osäkra kundfordringar i bokslutet. 2 dec 2020 När betalning av fakturan inkommer så bokas detta mot bankkontot (t.ex.