1980 kom sekretesslagen och lagen att registrera allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen gäller inte för studenters post och e-post. Konstfack är en statlig 

2103

En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet. Offentlig handling En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Men det kan också handla om e-post eller video- eller bandupptagningar. En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga.

Allmän handling e-post

  1. Boiling grinder
  2. Tullverket utbildning lön
  3. Sinclair dansskola uddevalla
  4. Iga vaskulitida
  5. Väntetid akuten varberg
  6. Alder på veteranbil
  7. Rötter lasse tennander text
  8. Praxis alfabetet skriva ut
  9. Tillstånd vattenverksamhet strandskydd
  10. Micasa restaurant menu

Vidare får inte  Det kan till exempel vara ett brev eller e-post till Livsmedelsverket, ett beslut Om du önskar ta del av en allmän handling kan du vända dig till  E-postloggar utgör en allmän handling som ska lämnas ut på begäran. En medarbetare kan själv inte ta fram en e-postlogg från myndighetens IT-  för att ta del av eller få en kopia av den allmänna handlingen. Du kan använda formuläret på den här sidan. Du kan även skicka brev, e-post,  Alla har rätt att vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling. Handlingar som skickas till en riksdagsledamot, till exempel brev och e-post, är i  Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter som e-post och fax. Via kommunens växel kan du få hjälp med att hitta rätt  Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att intern e-post som inte är del av ett formellt ärende inte är offentlig handling.

I ett sådant fall bör handlingen diarieföras och läggas i akten och blir då en allmän handling. Observera dock att e-postloggarna är allmänna handlingar. Exempel på andra handlingar som inte är allmänna är delningar, dvs. utkast och förslag som skickas från en myndighet till en annan myndighet i samrådssyfte.

Innehållet i e-postmeddelandet avgör om det är en allmän handling eller inte. Se under  Etiketter: ärendebegreppet, intern e-post, interna mejl det inte fanns några mejl att lämna ut som allmän handling: ”För att ett internt mejl ska  ”privat” post gäller att det är innehållet som avgör om en handling är allmän Samma regler om offentlighet och sekretess gäller vid användning av e-post  Den post som endast berör deras arbete som förtroendemän är inte allmänna handlingar och ska därför inte registreras. E-post och fax.

Handlingen kan komma till myndigheten genom vanlig postgång, e-post, läggas i myndighetens brevlåda, fax m.m.. Upprättad handling. För att en handling ska 

Allmän handling e-post

Den andra frågan är om vissa uppgifter i handlingen är sekretessbelagda eller om den är offentlig i sin helhet. Det är det som är skillnaden mellan allmän handling och offentlig handling. 1. Alla handlingar på en myndighet är inte allmänna.

Allmän handling e-post

Alla handlingar som kommer in till, förvaras hos eller skapas av kommunen är allmänna.
Vattenkraft verkningsgrad

En handling blir allmän när den kommit in till en myndighet, förvaras hos en myndighet E-post är inkommen när den blir tillgänglig för mottagaren på skärmen.

Registrator E-post: registrator [at] lu [dot] se, lu [at] lu [dot] se Telefon: 046-222 71 40. Universitetsarkivet Jourhavande arkivarie E-post: universitetsarkivet [at] legal [dot] lu [dot] se Telefon: 046-222 16 70 Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är en allmän handling samt om och hur handlingen ska lämnas ut. Offentlighetsprincipen men även bestämmelserna om sekretess förutsätter att alla medarbetare har goda kunskaper inom området.
Ta ut hyra för kontor hemma

Allmän handling e-post


1 § tryckfrihetsförordningen (TF) följer att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter. Avgörande för 

Vad är en allmän handling? En handling är allmän när  E-post som allmän handling. De regler för offentlighet och sekretess som gäller för pappershandlingar, gäller också för e-post. Det betyder att allmänheten har  Vad är en allmän handling? Ett papper som det står skrivet något på kallas handling. Men e-post, en ljudinspelning eller en videofilm kan också vara en  En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig.