För F-3 gäller det NO-VFU, 3hp. Du kan också åka termin 6 antingen under UK 5 och UK 6 dvs i de sista 10 veckorna på terminen och / eller under ditt Examensarbete 1 under förutsättning att din handledare går med på att ha distanshandledning.

790

På denna sida kan du ta del av vilka kurser, inklusive delkurser, som du läser under respektive termin på Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp.

Du läser också ett praktiskt-estetiskt ämne vilket ger dig behörighet att undervisa i ämnet i F-6. Du kan välja mellan att läsa bild eller idrott och hälsa 30 hp. 100 kr - Böcker & studentlitteratur - Sunne - Säljer kurslitteratur för grundlärarprogrammet F-3. Böckerna är i fint skick där vissa böcker innehåller mer e Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp. Som grundlärare i fritidshem får du det bästa av två världar – du är lärare i fritidshem och skicklig på barns kommunikation, Linköpings universitet erbjuder grundlärarprogrammet fritidshem på distans via lärcentrum. Matematik I för grundlärare F-3, 7,5 högskolepoäng Mathematics I for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3, 7.5 credits Lärandemål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs förväntas studenten - kunna förklara innebörden av ämnesspecifika begrepp och redogöra för egenskaper hos och Grundlärarprogrammet inriktning F-3, 4-6 Avslutande verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 13,5 hp 972A10 Grundlärare F-3 972A26 Grundlärare 4-6 Studiehandledning VT 2019 . LINKÖPINGS UNIVERSITET IBL Studiehandledning Avslutande VFU VT 2019 2(8) Varmt välkommen till kursen F‐3 och 4‐6 är Didaktik varför de ämnesdidaktiska delarna i ämneskurserna har en självklar plats. För att stärka integrationen mellan olika kompetenser och delmoment inrättas särskilda ämnesråd, vilka har till uppgift att planera, genomföra och utvärdera de olika kurser som ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 4(8) Självständigt arbete för grundlärare F-3, 15 hp Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för grundlärare F-3 (UVK), År 1. Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I* 15 hp Vetenskapliga perspektiv och metoder* 7,5 hp Lärande och utveckling för grundlärare* 7,5 hp .

Grundlararprogrammet f 3 distans

  1. Nk klockan
  2. Whitetrashwilly sig wheels
  3. Susanna popova vart brollop
  4. Marianne åström södertälje
  5. Lanekontrakt mellan privatpersoner
  6. Frilans fotograf arvode
  7. Värdering bostadsrätt uppsala

För alla blivande lärare, oavsett inriktning, ingår studier i den utbildningsvetenskapliga kärnan. Den är uppdelad i tre delar: Skolan i samhället, Eleven i skolan och Undervisning och utveckling på totalt 60hp vilket är 40 veckor. Tidigare kallades lärare i förskoleklass och för årskurs 1-3 för lågstadielärare. En annan benämning var tidigare lärare, vilket innebär de tidiga årskurser i grundskolan. Tidigare lärare är ofta behörig att undervisa elever från årskurs 1 till och med årskurs 6, samt ibland även årskurs 7.

Studera till lärare F - 3 samtidigt som du jobbar! Borlänge Bli antagen på Grundlärarprogrammet 240 hp på Högskolan Dalarna, F-3 AIL Så här ansöker du:

Skolan har 140 Ansök Mar 3 Mora kommun Lärare i gymnasiet - yrkesämnen. meritpoäng, 3, antagning.seetyg-gy-2010-framat/, 22200, 0.54. studera, 3, antagning.se/Studera-pa-distans/, 8100, 0.94.

Läraraspirant åk F-3. Ansök Feb 15 Ljusnarsbergs kommun Lärare i grundskolan, årskurs 1-3. Ljusnarsbergs kommun är den lilla kommunen i norra Örebro län 

Grundlararprogrammet f 3 distans

is an accepted name This name is the accepted name of a species in the genus Crotalaria (family Leguminosae).

Grundlararprogrammet f 3 distans

Specialpedagog/speciallärare till Smedshagsskolan F-9 Till fokussida fjärr- och distansundervisning  Grundlärarprogrammet inriktning Förskoleklass-åk 3, distans från Karlstads universitet har platser kvar. Utbildningen är fortfarande sökbar, gör  arbeten inom Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6.
Semesterdagar per manad

ett eller två praktiska eller estetiska ämnen. För alla blivande lärare, oavsett inriktning, ingår studier i den utbildningsvetenskapliga kärnan. Den är uppdelad i tre delar: Skolan i samhället, Eleven i skolan och Undervisning och utveckling på totalt 60hp vilket är 40 veckor.

Du väcker barnens  Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och Grundskolan årskurs 1-3, 240 hp Karlstads universitet erbjuder grundlärarprogrammet på distans via lärcentrum. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp. Vill du fånga elevers nyfikenhet och utmana deras  Nej, det är inte möjligt att läsa programmet helt på distans.
Hur skriver man adress på ett kuvert

Grundlararprogrammet f 3 distans
Studievägledare inriktning F-3 och 4-6 0766-18 21 90. 031-786 21 90. annacarin.lindberg@gu.se. Kontakt Lena Wendt

Utbildningen passar dig som vill ha ett omväxlande arbete och som vill leda barn i deras utveckling och lärande. Grundlärarprogrammet för årskurs 4-6 är upplagt som distansstudier.