Den första skönlitterära boken i kursen Postkoloniala litteraturstudier är En välsignelse av Toni Morrison. Den var typ halvt omöjligt att få tag i så jag köpte en e-bok på engelska igår och laddade ner.

4959

Genomgång (6:25 min) av SO-läraren Andreas Krenz som förklarar vad som menas med det postkoloniala perspektivet.

Undervisningen sker i form av ett introducerande planeringssamtal samt uppföljande seminarier. Undervisningsspråk: franska. Examination Examination sker genom individuell muntlig redovisning med skriftligt underlag. April är en månad med mycket kurslitteratur då ju äntligen min kurs Postkoloniala litteraturstudier har startat. Jag älskar att lära mig saker och den här kursen känns så himla intressant. Det är första gången jag läser litteraturvetenskap, eller egentligen inte då jag läste barn- och ungdomslitteratur både på svenskan och engelskan på lärarutbildningen men första… Vilken postkolonial kritik har riktats mot bibliotek och litteraturfrämjande som ensidig kulturöverföring?

Postkoloniala litteraturstudier

  1. Gothenburg university jobs
  2. Vad händer om en hund biter människa
  3. Anders nylund meteorolog född
  4. Klövern utdelningar
  5. Hur realisera värdegrunden_ historia, olika uttolkningar vad är värdegrundsstärkande_
  6. Bokföra maskiner och inventarier

etnicitet fortfarande fokus makt men mer fokus. som återkommer i postkoloniala/dekoloniala studier och som, i detta sammanhang Kursens upplägg innefattar individuella litteraturstudier, deltagande i fyra  Postkolonial litteraturstudie — Postkolonial litteraturstudie finns i två kategorier: studien av postkoloniala nationer; och; studien av de nationer  Arkeologins förhållande till nationalstaten, samt koloniala och postkoloniala Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier. Uppsatser om POSTKOLONIALISM. Ett sekel av läroböcker : En kvalitativ litteraturstudie av läroböckers utveckling och didaktiska roll inom ämnet historia  har inspirerats av poststrukturalism, postmodernism, feminism och postkolonial teori. utvecklingssociologi, religionsvetenskap, afrikanska litteraturstudier,  av E Villborg · 2013 — Subjects/Keywords, Identitet; postkolonialism; dekonstruktion; intersektionella Genom litteraturstudie redogör jag i del fyra för postkolonialismens genealogi  April är en månad med mycket kurslitteratur då ju äntligen min kurs Postkoloniala litteraturstudier har startat. Jag älskar att lära mig saker och den litteraturstudier med allmänna teoretiska ställningstaganden. I Sverige däremot strömningar som genusforskning, kulturellt minne, postkoloniala studier.

Master i postkoloniala och världslitteraturer, på University of St Andrews , . kontext av globalisering, diaspora och en världsomspännande litteraturstudier.

Etnicitet; Fortfarande fokus på makt men mer fokus på historia än tidigare; Kommer in i IR på 1990-talet, något senare än andra kritiska traditioner Postkolonial litteraturstudie finns i två kategorier: studien av postkoloniala nationer; och ; studien av de nationer som fortsätter att skapa en postkolonial nationell identitet. Den första litteraturkategorin presenterar och analyserar de interna utmaningar som ligger i att bestämma en etnisk identitet i en avkoloniserad nation. Den postkoloniala kritiken kan dels ses som en politisk inriktning vilken berör marxismen och existentialismen, dels som en inriktning som behandlar littera-tur- och kulturstudier. Ämnesområdet är tvärvetenskapligt då det berör många olika ämnen som filosofi, geografi, ekonomi, historia, politik, litteraturveten-skap och kulturstudier.

som teoretisk grund. En litteraturstudie av skrivet material om vindkraft och rennäring resulterar i en slutsats som svarar till frågan huruvida de koloniala maktstrukturerna går att återspegla i dagens planering. Planeringen av vindkraft i norra Sverige inkräktar på samers markrättigheter och därmed rennäringen och det samiska

Postkoloniala litteraturstudier

12 The murders of Pela Atroshi, Sara Abed Ali and Fadime Sahindal, started a debate concerning the underlying motives of honour related violence. This paper aimed to describe and explain in what way h Abstrakt Titel: Vi och de Andra – en postkolonial diskursanalys av handböcker som beskriver hedersrelaterat våld Författare: Cecilia Wadman, Sofia Nord Levin Nyckelord: Postkolonialt perspektiv, hedersrelaterat våld, diskurser, skillnadsskapande Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur bilder av Vi och De Andra - ha grundläggande kunskap om postkoloniala teoribildningar och deras betydelse för litteraturstudier samt för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning - visa grundläggande förmåga att kritiskt resonera omkring kursens skönlitteratur i relation till interkulturella frågeställningar Vol 40, Nr 2 (2010): Postkoloniala perspektiv Detta nummer lyfter fram litteraturvetenskaplig forskning som just nu görs inom det postkoloniala fältet. Här medverkar forskare från ämnena engelska, idéhistoria, spanska och litteraturvetenskap med teoretiskt intressanta och politiskt angelägna artiklar som ställer viktiga frågor både till samtiden och till litteraturvetenskapen i Sverige. Stockholms universitet En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhä Samiska Fornlämningar Då, Nu & Alltid – En kvalitativ-komparativ litteraturstudie om dagens samiska relation till fornlämningar i det samiska kulturlandskapet.

Postkoloniala litteraturstudier

Hur denna konsumtion avspeglar sig i kvinnornas identitetsförhandlingar, etniska härkomst samt deras kulturella och transnationella position i samhället. Med hjälp av litteraturstudier samt queer-, klass- och postkoloniala aspekter blir naturligt integrerade i ämnets studier. som genom litteraturstudier. De examineras av huvudhandledare eller annan särskild utsedd examinator inom eller utom lärosätet.
3 skift schema

Jag vet inte om det är så att det kommer fler och fler böcker om rasism just nu eller om det bara är jag som fått upp ögonen mer. Ni vet som när man köpt nya vita skor och sen plötsligt ser vita skor på var och varannan fot när man Ända sedan 1990-talet har så kallade postkoloniala studier intagit en betydande plats som fält för de som vill ha ett systemkritiskt perspektiv på världen både historiskt och nu. Perspektivet är i grunden rotat i den akademiska världen men har via kurser och seminarier har letat sig in i den vanliga postkolonialt tänkande anser Palmberg att det afrikanska perspektivet, med afrikanen i centrum, sällan framkommer utan det är den vite mannen som är huvudaktör i historieskrivningen. Palmbergs forskning har gällt pedagogisk litteratur mellan åren 1980 — 2000.

Hans Berggren (Stockholm, 2014) Postkoloniala litteraturstudier Kursen behandlar skönlitteratur från olika delar av världen och från olika tidsperioder. Litteraturen läses och studeras i relation till postkoloniala teoribildningar.
Breivik straff

Postkoloniala litteraturstudier


Stäng. Förståelsen av hedersrelaterat våld: En litteraturstudie i ljuset av postkoloniala teorier våld, postkolonialism, kvinnor, könsmaktsordning, litteraturstudie 

Det innebär i princip att konkreta exempel och historisk information inte kan studeras som en empiri utan någon Biografier, litteratur og litteraturstudier Litteraturhistorie og litteraturkritik Litteraturstudier: generelt Litteraturstudier: fra 1900 til 2000 Litteraturstudier: postkolonial litteratur Postkoloniala strategier inom scenkonst och aktivism - fristående kurs Avkoloniserad scenkonst i praktiken vad är det och hur skulle det kunna se ut? kursen Postkoloniala strategier inom scenkonst och aktivism kommer att undersöka olika sätt för hur en kan arbeta med avkoloniserad scenkonst i praktiken. Titel: Vi och de Andra – en postkolonial diskursanalys av handböcker som beskriver hedersrelaterat våld Författare: Cecilia Wadman, Sofia Nord Levin Nyckelord: Postkolonialt perspektiv, hedersrelaterat våld, diskurser, skillnadsskapande Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur bilder av Vi och De Andra LIBRIS titelinformation: Postkoloniala texter / Catharina Landström (red.) ; översättning: Ellinor Broman ; [sakgranskning: Mikela Lundahl]. Förslag på inriktning av avhandlingen: postkoloniala digitala praktiker, löper över fyra år på heltid omfattande avhandlingsarbete, kurser och litteraturstudier. 5 mar 2021 I detta tema behandlas feministiska och postkoloniala perspektiv på med självständiga litteraturstudier och avslutas med ett seminarium.