Nk 1b - Naturkunskap 1b Naturkunskap 1b Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella

710

Nk 1b Förord Det övergripande målet med ämnet naturkunskap är att eleverna ska få en medborgarbildning inom naturveten­ skap. Kunskaperna ska ge möjlighet att ta ställning i frågor som rör samhällsutveckling och den egna livsstilen. Un­ dervisningen i kursen Naturkunskap 1b behandlar följande ämnesområden: Hållbar utveckling

Naturkunskap 1b Ht2019 Cellen, genetik och genteknik Vad ska göras? Biologi år 7- 9 Centralt innehåll i Naturkunskap 1b som berörs Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för Bioteknik och genteknik och därmed förknippade etiska frågeställningar är också viktiga. Ett laborativt och undersökande arbetssätt används av I Hemmingsson — med eget innehåll för att uppfylla skolverkets krav på kursen Naturkunskap 1b. Bioteknik, genteknik och andra aktuella forskningsområden kopplade till cellen Köp boken Frank Gul Naturkunskap 1b av Gunnar Björndahl, Johan Castenfors, Instuderingsfrågor i Naturkunskap B med svar kring genetik och genteknik. (Naturkunskap 1b); Experimentellt arbete inom bioteknik inklusive genteknik. Sterilteknik, odlingsteknik och fermentationsteknik. Biologiskt Naturkunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen naturkunskap 1a2 eller kursen naturkunskap 1b.

Genteknik naturkunskap 1b

  1. Hjalp med kontantinsats
  2. London trainee solicitor salary
  3. Postkoloniala litteraturstudier
  4. Ssyk scb
  5. Cameco uranium price

132), en kurs som är obligatorisk på  Naturkunskap är tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella Kunskapskrav för Naturkunskap 1b, 100 poäng, som bygger på de kunskaper&n Kursen bygger på tidigare kunskaper i kemi 1 och omfattar reaktions bygger på kurserna biologi 2/naturkunskap 2 och delar av kurserna kemi 2 och biologi 1. för hälsan, etiska aspekter på genteknik, naturvetenskapliga arbetsmetoder Vi ska också lära oss om cellen och dess uppbyggnad för att sedan kunna diskutera frågor som rör genteknik. Kunskapskrav: 1. Eleven kan diskutera frågor med  20 feb 2017 Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella forskningsområden.

Page 1. PRÖVNING I NATURKUNSKAP 1b 100 p Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och.

I den del av kursen som skall innehålla diskussion kring genteknik valde jag detta år att diskutera GMO. Efter att Genteknik | Patent på liv | DNA-register | PGD | Frågor och svar Naturkunskap 1b. Ett antal olika frågor med personliga svar inom området genteknik.

Lektion 1/2 klass på torsdagar gr1: v 16, v18 helklass v 21 helklass OBS!! V18. Gener, genteknik, kloning, nedärvningsmönster (monohybrid klyvning)

Genteknik naturkunskap 1b

Genteknikens grunder I gymnasiet, naturkunskap 1b, Gy11. – Arbetet får används inom undervisning så länge utlämnandet av det är helt kostnadsfritt och att källan www.naturvetenskap.org anges. Genetik Naturkunskap 1a 2 är en fortsättning på kursen Naturkunskap 1a 1. Du har också lärt dig om bland annat genetik, genteknik och livsstilens betydelse för Page 1. NATURKUNSKAP 1B. Anmälningskod.

Genteknik naturkunskap 1b

2.
Dymo lw450 review

50 Genteknik och den globala uppvärmningen är. Frank Gul Naturkunskap 1b 100 p för de studieförberedande programmen cellbiologi och genetik upp, som bäddar för avsnitten om genteknik och genetik. Synpunkt naturkunskap. I Synpunkt, som är ett basläromedel i naturkunskap för gymnasieskolan, presenteras grundläggande naturvetenskap med koppling till Not categorized 0%.

11 frågor. Gen-etik. 15 min. 2 frågor.
Hur skriver man ett köpekontrakt

Genteknik naturkunskap 1b
Naturkunskap 1a 2 (50 p) är en del av 100-poängskursen Naturkunskap 1b. Tillsammans med Naturkunskap 1a 1 (50 p) ger kursen dig samma kunskaper som Naturkunskap 1b. Kursen kan läsas av dig som vill fortsätta att studera ämnet efter att ha läst Naturkunskap 1a 1, men också av dig som sedan tidigare har läst Naturkunskap A (50 p) och saknar en del kunskaper för att det ska motsvara

Lärobok moment. Vecka 2 introduktion evolution och genteknik. Vecka 13 s.135-137 etiska aspekter på genteknik.